Voorwaarden

//Voorwaarden
Voorwaarden 2017-11-16T13:39:18+00:00

Op alle rechtsbetrekkingen van Fotostudio DARI zijn, voor zover niet anders aangegeven, de voorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden hier downloaden.

Klik op de link: Voorwaarden. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.